แสดงประกาศทั้งหมดของ nujira
โทร.0859952852, 0859952852